Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Treball Social     SegellAcreditacioAQU_GTSocial_ca

[distribució grups mitjans 20/21] (actualitzat 25/9/2020)

Aquesta disciplina té com a objecte la intervenció i l'avaluació social davant de les necessitats socials per promoure el canvi, la resolució dels problemes en les relacions humanes i l'enfortiment i la llibertat de la societat per incrementar el benestar i la cohesió, mitjançant la utilització de teories sobre el comportament humà i els sistemes socials i aplicant la metodologia específica en la qual s'integra el treball social en cada cas, grup i comunitat.

El treball social intervé en els punts en els quals les persones interaccionen amb el seu entorn.

Els principis dels drets humans i la justícia són fonamentals per al treball social, així com la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.